Pytanie 1. Jakie organizacje mogą przystąpić do sieci SYNERGIA?

Do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA mogą przystąpić wszystkie organizacje pozarządowe spełniające dwa kryteria: są zarejestrowanie na terenie województwa świętokrzyskiego i zrealizowały co najmniej jedną inicjatywę na rzecz młodzieży.

Pytanie 3. Jakie obowiązki ma organizacja członkowska?

  • ● przestrzeganie regulaminu Sieci,
  • ● udział w pracach i działaniach Sieci m.in. w spotkaniach Rady Sieci, szkoleniach, wydarzeniach, konsultacjach, wymianie korespondencji,
  • ● dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą, dobrymi praktykami,
  • ● dbanie o dobre imię Sieci, identyfikowanie się z nią i jej promowanie na spotkaniach, swojej stronie internetowej (logo Sieci) i w swoim środowisku.

 

Pytanie 5. Kogo reprezentuje SYNERGIA?

Podstawowym zadaniem Sieci jest reprezentacja organizacji członkowskich i wsparcie ich działalności i rozwoju. Rozwijamy potencjał organizacji aby one mogły działać na rzecz młodzieży.

Pytanie 6. Jaką formę prawną na Sieć?

SYNERGIA jest siecią niesformalizowaną prawnie. To znaczy, że Sieć nie jest zarejestrowana w KRS jako związek stowarzyszeń. Działania Sieci reguluje regulamin zatwierdzony przez Radę Sieci.

Pytanie 7. Czy młody człowiek nie będący członkiem żadnej organizacji może zwrócić się o pomoc Sieci?

Osoba chcąca uzyskać pomoc powinna na początku sprawdzić, czy w miejscu gdzie mieszka lub uczy się, prowadzi działalność organizacja członkowska Sieci SYNERGIA. Jeżeli jest taka organizacja, to warto w pierwszej kolejności zwrócić się do niej o pomoc lub informacje. Jeżeli nie ma takiej organizacji, osoba nie będąca członkiem żadnej organizacji może zwrócić się o wsparcie do Sieci SYNERGIA.