Pytanie 6. Jaką formę prawną na Sieć?

SYNERGIA jest siecią niesformalizowaną prawnie. To znaczy, że Sieć nie jest zarejestrowana w KRS jako związek stowarzyszeń. Działania Sieci reguluje regulamin zatwierdzony przez Radę Sieci.