Pytanie 1. Jakie organizacje mogą przystąpić do sieci SYNERGIA?

Do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA mogą przystąpić wszystkie organizacje pozarządowe spełniające dwa kryteria: są zarejestrowanie na terenie województwa świętokrzyskiego i zrealizowały co najmniej jedną inicjatywę na rzecz młodzieży.