Pytanie 7. Czy młody człowiek nie będący członkiem żadnej organizacji może zwrócić się o pomoc Sieci?

Osoba chcąca uzyskać pomoc powinna na początku sprawdzić, czy w miejscu gdzie mieszka lub uczy się, prowadzi działalność organizacja członkowska Sieci SYNERGIA. Jeżeli jest taka organizacja, to warto w pierwszej kolejności zwrócić się do niej o pomoc lub informacje. Jeżeli nie ma takiej organizacji, osoba nie będąca członkiem żadnej organizacji może zwrócić się o wsparcie do Sieci SYNERGIA.