Pytanie 3. Jakie obowiązki ma organizacja członkowska?

  • ● przestrzeganie regulaminu Sieci,
  • ● udział w pracach i działaniach Sieci m.in. w spotkaniach Rady Sieci, szkoleniach, wydarzeniach, konsultacjach, wymianie korespondencji,
  • ● dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą, dobrymi praktykami,
  • ● dbanie o dobre imię Sieci, identyfikowanie się z nią i jej promowanie na spotkaniach, swojej stronie internetowej (logo Sieci) i w swoim środowisku.