Delegaci Sieci SYNERGIA na konwencie wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Sieci SYNERGIA delegatami RDPP na konwencie wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego.


Konwent WRDPP jest porozumieniem wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, jest płaszczyzną współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach będących sferą zainteresowania wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Przedstawicielami RDPP są: Michał Piasecki ze Stowarzyszenia Homo Politicus oraz Agnieszka Kmiecik z Centrum Europy Lokalnej.