Dołącz do Sieci SYNERGIA!

Rozwijaj z nami jedyną sieć organizacji działających na rzecz młodzieży z województwa świętokrzyskiego.


Dołączenie do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA na etapie realizacji projektu, wiąże się z uczestnictwem w jego aktywnościach.

Szczegółowe informacje o projekcie "Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej".