Wsparcie organizacji

Wspieramy, profesjonalizujemy oraz integrujemy organizacje należące do Sieci SYNERGIA. Usprawniamy przepływ informacji i wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Największą wartością sieciowania jest łączenie ludzi i organizacji. Wierzymy, że każdy członek sieci ma w sobie olbrzymi potencjał, wiedzę i doświadczenie. Chcemy stworzyć jak najwięcej sytuacji, w których nasi członkowie będą mogli wymieniać się swoimi zasobami.
Pragniemy doprowadzić do sytuacji, w której członkowie sieci nie będą ze sobą konkurować a wzajemnie się uzupełniać. Tylko mówiąc wspólnym językiem i ucząc się od siebie jesteśmy w stanie zbudować silną jedność.